Regulament

Junior Cup

C.S. DARTS MIOVENI
C.I.F. 26217756
Mioveni , Argeş 
Nr. 61 din 16.10.2023

JUNIOR CUP MIOVENI  (ediția I–a)

Participanții vor lua la cunoştinţă , odată cu înscrierea în concurs , despre regulamentul de desfăşurare al concursului.

Reguli de desfășurare :

Junior Cup Mioveni este o competiţie organizată de C.S. Darts Mioveni sub egida Federației Române de Darts , participarea va fi restricționată , putând participa doar elevii din unitățile de învățământ partenere.

Între C.S. Darts Mioveni și fiecare unitate de învățământ se va încheia un parteneriat de colaborare pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a prezentei competiții sportive.

Competiția sportivă se va desfășura în două faze după cum urmează :

Faza I pe școală – preselecția

Această fază , se va desfășura în fiecare unitate de învățământ parteneră , în sala de sport proprie unde se va amenaja un panou pe care se vor instala două bord-uri de darts , 

Competiția sportivă se organizează pe mai multe secțiuni , astfel : 

Elevi – masculin – clasele V – VIII

Elevi – feminin – clasele V – VIII

Elevi – masculin – clasele IX – XII

Elevi – feminin – clasele IX – XII

Faza II pe oraș – Junior Cup Mioveni

Această fază , se va organiza de către C.S. Darts Mioveni , în Sala Sporturilor din Mioveni , unde vor participa și reprezenta unitatea de învățământ din care fac parte , pentru fiecare secțiune , elevii care s-au calificat în urma primei etape.

Modul de joc în „Faza I” :

În cadrul primei faze , ce se va desfășura la nivelul fiecărei unități de învățământ , concurenții vor participa la următorul joc împărțit în 2(două) module : 

Modulul 1 :

Primul modul se va compune din 5(cinci) runde , cîte o rudă pe săptămână , ocazie cu care se vor întocmi clasamentele fiecărei runde.

Participarea fiecărui concurent înscris este obligatorie pentru minim 3(trei) runde.

La finalul celor 5(cinci) runde , se vor aduna cele mai bune 3(trei) rezultate ale fiecărui concurent , obținute în urma participării în rundele primului modul de joc și se va nota în clasamentul general al modulului I.

Primii 8 concurenți din clasamentul general al modulului I , pentru fiecare secțiune în parte , se vor califica pentru următorul modul de joc.

Pentru primul modul - fiecare  concurent , va avea la dipoziție 10 aruncări la bord (30 săgeți) , aceste aruncări repetându-se de 3 (trei) ori. (totalul aruncărilor la bord al fiecărui concurent va fi de 90 săgeți

Modulul 2 :

În cel de-al doilea modul , concurenții calificați , pe fiecare secțiune în parte , vor juca meciuri în sistemul ”fiecare cu fiecare” , pe parcursul a 7(șapte) etape , întocmindu-se clasamentul celui de-al doilea modul.

Pentru cel de-al doilea modul – concurenții vor juca 501p , cel mai bun din 5 leg-uri (primul la 3) și se vor termina cu închidere în dublă , iar în cazul în care după aruncarea unui nr. de 60 săgeți de fiecare concurent (20 aruncări) , niciunul dintre aceștia nu a reușit reducerea scorului la 0 , se va arunca cîte o săgeată către bull , legul fiind câștigat de concurentul care aruncă mai aproape de bull. În cazul în care ambii concurenți aruncă bul verde sau roșu , se va repeta aruncarea , până la departajare.

Ordinea de joc se stabilește printr-o aruncare în bull (roșu sau verde). În cazul în care ambii concurenți aruncă bul verde sau roșu , se va repeta aruncarea. Concurentul care aruncă al doilea poate cere concurentului care a efectuat aruncarea să ia sau nu săgeata din bord numai dacă aceasta se află în bull verde sau roșu. Dacă niciunul dintre concurenți nu a punctat bull verde sau bull roșu , se va desemna câștigătorul ca fiind cel care a aruncat mai aproape de bull. Câștigătorul are dreptul sa arunce primul în primul joc , iar în jocurile urmatoare , concurenții alternează dreptul la prima aruncare.

La finalul tuturor jocurilor din cadrul celui de-al doilea modul , se va întocmi clasamentul general final , iar primi 4 concurenți se vor califica pentru faza II – pe oraș.

Premierea fazei I :

Se vor oferi medalii și diplome ocupanților locurilor 1 – 4 pentru fiecare secțiune ,

Faza II pe oraș

Această fază , va avea denumirea de Junior Cup Mioveni , se va organiza de către C.S. Darts Mioveni , în Sala Sporturilor din Mioveni , pe parcursul a două zile distincte , zile care vor fi comunicate tuturor instituțiilor de învățământ partenere , după finalizarea primei faze a competiției , dar cu minim 7 zile înainte de începerea celei de-a doua faze.

În prima zi vor participa și reprezenta unitatea de învățământ din care fac parte , elevii care s-au calificat în urma primei faze , elevi ai claselor V – VIII , care au concurat la secțiunea masculin și feminin.

În cea de-a doua zi zi vor participa și reprezenta unitatea de învățământ din care fac parte , elevii care s-au calificat în urma primei faze , elevi ai claselor IX – XII , care au concurat la secțiunea masculin și feminin.

Modul de joc în „Faza II” :

În cadrul celei de-a doua faze , concurenții vor participa la următorul joc : 

Sistemul de joc va fi piramidă (jocuri elimintorii) – concurenții vor juca 501p , cel mai bun din 7 leg-uri (primul la 4) și se vor termina cu închidere în dublă , iar în cazul în care după aruncarea unui nr. de 60 săgeți de fiecare concurent (20 aruncări) , niciunul dintre aceștia nu a reușit reducerea scorului la 0 , se va arunca cîte o săgeată către bull , legul fiind câștigat de concurentul care aruncă mai aproape de bull. În cazul în care ambii concurenți aruncă bul verde sau roșu , se va repeta aruncarea , până la departajare.

Ordinea de joc se stabilește printr-o aruncare în bull (roșu sau verde). În cazul în care ambii concurenți aruncă bul verde sau roșu , se va repeta aruncarea. Concurentul care aruncă al doilea poate cere concurentului care a efectuat aruncarea să ia sau nu săgeata din bord numai dacă aceasta se află în bull verde sau roșu. Dacă niciunul dintre concurenți nu a punctat bull verde sau bull roșu , se va desemna câștigătorul ca fiind cel care a aruncat mai aproape de bull. Câștigătorul are dreptul sa arunce primul în primul joc , iar în jocurile următoare , concurenții alternează dreptul la prima aruncare.

La fialul competiției , se vor premia locurile 1 – 3 , atât la masculin cât și la feminin , la ambele secțiuni (clasele V – VIII și IX – XII) , după cum urmează : 

Locul I – medalie + trofeu + diplomă  ,

Locul II – medalie + trofeu + diplomă ,

2 x Locul III – medalie + trofeu + diplomă ,

De asemenea , pentru toți concurenții participanți la faza II , se va oferi câte un voucher , în baza căruia aceștia pot beneficia de cursuri gratuite de darts , la sediul clubului în incinta Sălii Sportului din Mioveni pe o perioadă de 3 luni.  

Preşedinte
Cojocaru Ion