Regulament

Club Sportiv Darts Mioveni

A. Reguli de conduită ale membrilor şi jucătorilor
1) Toţi jucătorii precum şi membrii C.S. DARTS MIOVENI vor acţiona într-un mod care să nu prejudicieze interesele clubului , să nu discrediteze clubul şi jocul de darts.
2) Dacă nu se stabilește în alt mod , la evenimentele organizate de C.S. DARTS MIOVENI , pot participa toţi membri și jucătorii clubului , jucători care sunt membrii licentiati ai Federaţiei Române de Darts sau orice alt jucător independent care trebuie să accepte regulile de desfasurare impuse de C.S. DARTS MIOVENI.

B. Reguli generale de joc
1) Fiecare jucător va juca cu darts-urile (săgeți) sale.
2) Acestea nu vor depaşi în lungime 30,5 cm şi în greutate 50 grame.
3) Trofeele şi Diplomele care se acordă de către C.S. DARTS MIOVENI vor fi păstrate de câştigători sau în cazul în vare aceștia doresc vor putea fi expuse în vitrina clubului în limita spațiului.
4) Trofeele şi Diplomele câştigate de jucătorii legitimați la C.S. DARTS MIOVENI în concursurile organizate de Federaţia Română de Darts sau în cadrul competițiilor internaționale , vor rămâne în patrimoniul clubului.
5) Dacă în regulile de joc nu sunt specificate anumite aspecte , singurul care le poate clarifica şi lua decizii în această privinţă este conducerea C.S. DARTS MIOVENI.

C. Modul de aruncare
1) Săgeata se aruncă spre board obligatoriu din pozitie verticală , cu excepția unor evenimente când aruncările se pot efectua din orice poziție.
2) Săgeţile vor fi aruncate spre board de către jucător una după alta. O aruncare completă înseamnă aruncarea celor trei săgeţi pe care le are fiecare jucător , fără a fi întrerupt de alt jucător. Singura excepţie de la această regulă este atunci când jocul se încheie înainte de terminarea celor 3 aruncări la care are dreptul fiecare jucător.
3) Orice săgeată care este aruncată către board şi nu se înfige în board , nu va conta la înregistrarea scorului final al unei aruncări şi nici nu va putea fi aruncată din nou.
4) Jucătorul care şi-a terminat aruncarea , după ce îşi recuperează săgetile din board , trebuie să treacă în spatele jucătorului care se pregăteşte să arunce şi să îşi aştepte rândul într-o poziţie în care să nu-l deranjeze pe acesta în momentul aruncării.

D. Începerea şi terminarea jocului
1) Un joc este considerat încheiat în momentul în care un jucător a înscris pe board finish-ul necesar , iar săgeţile rămân pe board până când jucătorul le recuperează sau până în momentul în care cei doi jucători îşi dau mâna acceptând rezultatul înscris.
2) Arbitrul/scorerul nu are dreptul de a informa jucatorul asupra dublei de care are nevoie pentru a incheia jocul (ex: el poate anunţa că jucătorul mai are nevoie de 32 puncte , dar nu că are nevoie de dublu 16) în cazul jocului „DUBLU – OUT”.
3) Bull rosu este considerat ca valorand 50 de puncte , iar dacă 50 este necesar pentru terminarea jocului atunci bull rosu se va considera ca dublu 25.
4) Aruncarea se consideră ca „depăşită” dacă jucătorul înregistrează pe board mai multe puncte decât avea nevoie pentru a termina jocul. Această aruncare nu se va considera , jucătorul revenind la scorul înregistrat înainte de respectiva aruncare.
5) Jucătorul care reduce scorul la exact zero printr-o „dublă” , în cazul jocului „DUBLU – OUT” este declarat câştigătorul jocului.
6) Un joc este format din mai multe „LEG”-uri. Un „LEG” reprezentând reducerea scorului de la 501 (301 , etc) la ZERO într-un singur meci.

E. Înregistrarea scorului
1) Valoarea unei aruncări este înregistrată doar dacă săgeata rămâne înfiptă în board şi nu cade înainte de a fi recuperată de jucătorul care a efectuat aruncarea.
2) Valoarea aruncării este stabilită adunând punctajul înregistrat de fiecare săgeată care rămîne în board sau care atinge board-ul cu vârful , sprijinită de celelalte săgeţi , fără însă să cadă de pe board.
3) Orice protest al unui jucător privind valoarea aruncarii nu va fi luat în discuţie dacă jucătorul respectiv şi-a recuperat săgeţile din board.
4) Un jucător , dacă doreşte să işi verifice scorul , trebuie să o facă înainte ca jucătorul următor să arunce săgeţile sale.
5) Scorul jocului respectiv trebuie să fie prezentat jucătorilor implicaţi , aceştia putând urmări evoluţia acestuia permanent.

F. Board-ul și Oche – linia de start
1) Toate board-urile de trebuie să fie conform normelor WDF și FRD.
2) Banda îngustă din interior se calculează ca triplul valorii segmentului respectiv.
3) Banda îngustă din exterior se calculează ca dublul valorii segmentului respectiv.
4) Segmentul de cerc din exteriorul centrului se calculează ca având 25 puncte.
5) Segmentul rosu din centru valorează 50 puncte şi se numeşte „Bull”.
6) Board-ul trebuie fixat astfel încât segmentul marcat „20” colorat în negru se află în poziţia superioară maximă.
7) Board-ul se fixează în poziţie verticală , la înălţimea de 1,73 m măsurată de la podea până în centrul bull-ului.
8) Diagonala măsurată de la centrul bull-ului până la partea înaltată a oche-ului trebuie să măsoare 2.93 m.
9) Oche-ul este format din doua segmente : unul înaltat care marchează disţanta de aruncare şi care este amplasat pe cel de-al doilea segment care să protejeze săgeţile. Partea înaltată va fi poziţionată la exact 2,37 m de la faţa board-ului.
10) În timpul jocului , nici un jucător nu are voie să calce linia de aruncare , permanent piciorul ucătorului în timpul aruncării trebuie să fie poziţionat înaintea liniei care marchează distanţa de aruncare.
11) Dacă poziţia de aruncare aleasă de jucător este în afara zonei marcate de oche , această poziţie trebuie stabilită tragând o linie imaginară de la marcajul existent până la locul ales de jucător pentru efectuarea aruncării.

G. Iluminarea zonei de joc
1) Orice sistem de iluminare amplasat pe tabelele C.S. DARTS MIOVENI va fi în conformitate cu normele Federaţiei Române de Darts.

H. Reguli de desfasurare ale competiţiilor
1) Competiţiile organizate de C.S. DARTS MIOVENI se desfăşoară conform specificațiilor prezentate participanților înaintea începerii competiţiei respective.
2) C.S. DARTS MIOVENI îşi rezervă dreptul de a anula sau schimba datele de desfăşurare , locaţia şi programul evenimentelor fără să aibă un termen de anunţare.
3) Jucătorii care participă la competiţiile organizate de C.S. DARTS MIOVENI se vor supune regulilor stabilite de organizatori , indiferent dacă acestea se modifică de la o etapă la alta. Singura condiţie pe care trebuie să o respecte organizatorul este aducerea la cunoştinţă participanţilor regulile de desfăşurare înainte de începerea concursului , astfel încât jucătorii să le cunoască înainte de înscriererea în etapa respectivă.
4) Pentru fiecare competiție tip campionat organizată de C.S. DARTS MIOVENI se va redacta o completare a prezentului regulament înainte de începerea competiției unde se vor detalia regulile specifice competiției respective.

I. Înscrierea la concursuri
1) Un jucător nu se poate înscrie de două sau mai multe ori la un concurs.
2) Jucătorii care participă la un concurs de simplu vor juca sub numele lor sau un „nick-name” care va fi declarat la momentul începerii competiţiei.
3) Un jucător poate întârzia maxim cinci minute de la momentul la care a fost anunţat jocul respectiv şi până la prezentarea efectivă în faţa board-ului de darts unde se desfăşoară jocul. Dacă după cinci minute un jucător nu este prezent la bord , va pierde jocul respectiv.
4) C.S. DARTS MIOVENI îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unui jucător la concursurile organizate.

J. Tragerea la sorţi şi ordinea de joc
1) Tragerea la sorţi va fi efectuată manual sau electronic rezultatele fiind afişate la loc vizibil unde pot fi consultate permanent de către jucători.
2) Nici un jucător nu poate fi înlocuit odată ce concursul a început.
3) Ordinea de joc se stabileşte printr-o aruncare la bull , iar cel care a aruncat mai aproape va putea să înceapă jocul.
4) Stabilirea jucătorului care aruncă primul către bull se face după regulile Federaţiei Române de Darts.
5) Dacă un jucător a aruncat săgeata în bull roșu sau verde , este obligat să își recupereze săgeta din bord înaintea aruncării celuilalt jucător , iar în cazul în care cel de-al doilea jucător îi solicită să nu recupereze săgeata , acesta este obligat să o lase înfiptă până cel care i-a solicitat termină aruncarea.
6) Dacă ambii jucători aruncă săgeata în bull roșu sau ambii aruncă în bull verde , se va proceda la efectuarea unei noi aruncări.
7) Câştigătorul tragerii la sorţi are dreptul să arunce primul în primul joc , iar în jocurile următoare , jucătorii alternează dreptul la prima aruncare.
8) Dacă ordinea de joc nu a fost respectată , jocul se întrerupe şi va reîncepe de la scorul general 0 – 0 , fără a se ţine cont de rezultatul înregistrat până la întreruperea jocului.
9) Dacă , la terminarea unui joc , se constată că ordinea de joc nu a fost respectată , jocul se anulează , rejucându-se de la scorul 0 – 0 , doar în cazul în care cel care a greșit ordinea de joc nu a mai făcut acest lucru încă odată. În cazul repetării acestei greșeli , jocul va fi declarat încheiat și pierdut de către cel care nu a respectat ordinea de joc în mod repetat.
10) Dacă meciul ajunge în joc decisiv , ordinea de joc se stabileşte prin aruncare la bull (indiferent de ordinea stabilită initial). În această situație primul care arună spre bull va fi jucătorul care în mod normal ar fi trebuit să arunce primul în jocul respectiv ar. Jucatorul care a aruncat cel mai aproape de bull , are opţiunea de alegere a ordinii de joc.

K. Aruncările de încălzire
1) Fiecare jucător are dreptul la un număr de 9 (nouă) aruncări de încălzire înainte de începerea meciului propriu-zis. În timpul meciului , sunt interzise orice aruncări de antrenament.
2) Antrenamentul jucătorilor pe board-urile de desfasurare ale concursului nu este permis după începerea jocurilor.
3) În cazul în care sunt montate borduri de antrenament în locația unde se desfășoară concursul acestea pot fi folosite pentru aruncări libere chiar în timpul desfășurării concursului

L. Desfăşurarea turneului
1) Rezultatele meciurilor vor fi ținute pe foi de joc.
2) Lângă board-ul de joc , nu este permis accesul decât arbitrilor sau scorerilor.
3) În timpul desfăşurării unui joc , toţi jucătorii trebuie să păstreze liniştea , singurul care poate dialoga cu arbitrul este jucătorul care aruncă. Nu se permite dialogul între jucători , arbitrii sau spectatori.
4) Un jucător are dreptul de a adresa întrebări arbitrului/scorerului în ceea ce priveşte scorul înregistrat sau scorul rămas până la închiderea jocului , caz în care arbitrul/scorerul este obligat să răspundă.
5) Dacă în timpul unui joc , echipamentul de joc al unui jucător este distrus , pierdut , etc , jucătorul are la dispoziţie 10 (zece) minute în care să îşi repare sau să înlocuiască echipamentul defect. În cazul în care timpul de reparare/înlocuire durează mai mult de 10 (zece) minute , se consideră că jucătorul respectiv nu mai poate continua jocul şi indiferent de scorul încris până în acel moment pe foaia de joc , acesta va pierde jocul respectiv.

M. Ţinuta de joc
1) Fiecare jucător care participă la un concurs trebuie să se prezinte la joc într-o ţinută decentă. În principiu , se recomandă ca fiecare jucător să aibă un tricou care să fie inscripționat pe spate cu numele echipei sau clubului din care face parte.
2) C.S. DARTS MIOVENI aprobă ţinuta fiecărui jucător. În cazul în care organizatorii nu aprobă ţinuta unui jucător , acesta este obligat să îşi schimbe ţinuta cu cea aprobată şi acceptată de organizator , iar dacă acest lucu nu este posibil nu va participa la concurs.

N. Publicitatea
1) C.S. DARTS MIOVENI îşi rezervă dreptul de a proteja interesele sponsorilor săi în raport cu sponsorii personali ai jucătorilor.
2) Jucătorii care au echipament pe care este înscris numele şi logo-ul altui sponsor decât cel al competiţiei trebuie să obţină aprobarea C.S. DARTS MIOVENI înainte de începerea turneului.
3) Pe spatele tricoului jucătorului nu se poate înscrie decât numele jucătorului şi/sau un desen reprezentând sigla clubului sau a echipei din care face parte.

O. Fumatul şi băuturile alcoolice
1) Fumatul în sala de concurs este interzis.
2) Nici un jucător sau membru al C.S. DARTS MIOVENI nu poate fuma în timpul unor înregistrări care vor fi difuzate pe posturi de televiziune (prezentare de eveniment , interviuri , ceremonii).
3) Nici un fel de băuturi alcoolice nu pot fi introduse în zona de joc de către un jucător sau membru al C.S. DARTS MIOVENI , în cazul în care evenimentul este televizat.
4) Nici un fel de băuturi alcoolice nu pot fi introduse în zona de joc de către un jucător sau membru al C.S. DARTS MIOVENI în timpul unor interviuri , prezentări în cazul în care acestea se fac cu scopul de a fi difuzate pe posturi de televiziune.

P. Legitimarea în cadrul C.S. DARTS MIOVENI
1) În vederea legitimării unei persoane în cadrul C.S. DARTS MIOVENI aceasta va trebui să completeze o cerere de legitimare care poate fi găsită pe site-ul clubului , cerere care se va supune aprobării președintelui în urma unui referat întocmit de directorul sportiv în care va specifica dacă : jucătorul respectiv va participa la concursurile organizate la nivel național de Federaţia Română de Darts , caz în care va preciza dacă clubul va sprijini financiar sau nu sportivul respectiv.
2) Orice jucător din cadrul C.S. DARTS MIOVENI , poate participa în competițiile naționale organizate de Federaţia Română de Darts , chiar și pe cont propriu , doar dacă directorul sportiv îi va permite acest lucru în scris.
3) Sprijinul financiar se va acorda jucătorilor clubului , decât după ce a participat la toate competițiile locale cel puțin doi ani de zile și un an de zile la competițiile naționale , pe cheltuială proprie , iar în această perioadă a avut un comportament sportiv corespunzător și a achitat obligațiile financiare către club fără întârzieri ,
4) Orice jucător care a plecat din cadrul clubului prin transfer către alt club sau care a fost dat afară din club , nu va mai fi reprimit decât în urma plății unei sume de 100.000 lei către club.
5) Componența lotului de jucători ai C.S. DARTS MIOVENI va fi comunicată Federaţiei Române de Darts până la data începerii sezonului competițional.
6) Orice măsură privind admiterea sau demiterea din cadrul clubului , ori sancționarea vreunui jucător va fi comunicată Federaţiei Române de Darts.
7) De asemenea directorul sportiv va decide dacă un jucător(sportiv) va participa în cadrul competițiilor naționale sau intrenaționale în funcție de nivelul de pregătire sportivă , sens în care va înainta un referat conducerii clubului , înaintea fiecărui concurs național/internațional.

Preşedinte
Ion Cojocaru